C.L. Weeds "Mirror lake and reflection", Johan Frid. Olja på duk, tenn. En målning utifrån ett äldre landskapsfoto samt tennavgjutningar.

Olja på duk. Tenn.
En målning utifrån ett äldre landskapsfoto samt tennavgjutningar.