Smithsons båt, Johan Frid. En performance gjord med utgångspunkt från en teckning av Robert Smithsons.

En performance gjord med utgångspunkt från en teckning av Robert Smithsons.