Johan Frid, Terrängstudie. 3 stycken skåp, där naturen under skåpen lyfts upp och placerats i skåpen, 2016

Johan Frid, Terrängstudie. 3 stycken skåp, där naturen under skåpen lyfts upp och placerats i skåpen, 2016